solution

Vår lösning

Effektiv visuell kommunikation bygger på att man har ett bra innehåll samt att man har bra förutsättningar för att distribuera innehållet till mottagarna.
Storigo erbjuder en lättanvänd lösning för att hantera innehållet – oavsett om det handlar om befintligt innehåll eller att skapa nytt innehåll – samt att distribuera innehållet till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Lösningen passar lika bra vid installationer av enstaka skärmar som till globala installationer där man har möjlighet att samarbeta kring innehållet.
  • Storigo Digital Signage Studio är en molnbaserad tjänst för att hantera budskapen
  • Säker kommunikation
  • Pålitlig drift
  • Öppna API:er

Hantera innehållet

Storigo Digital Signage Studio är en kraftfull och intuitiv lösning för att hantera innehåll för digitala skärmar och videoväggar. Innehållet kan bestå av bilder eller filmer, men i verktyget kan man även enkelt skapa ett rörligt innehåll som får en ökad uppmärksamhet.

Innehållet kan distribueras direkt till de digitala skärmarna eller schemaläggas för att presenteras vid rätt tidpunkt.

Innehållet kan även användas som mallar för att förenkla den löpande hanteringen av skärmarnas budskap. Mallarna kan användas direkt i Storigo Digital Signage Studio eller kopplas ihop med andra verksamhetssystem eller applikationer genom våra öppna API:er.

  • Lättanvänt verktyg med ”drag and drop”
  • Flexibelt innehåll
  • Schemaläggning
  • Kundanpassade inställningar såsom färgkarta, typsnitt, etc.
  • Samarbetsmöjligheter
  • Miljövänlig

Samarbeta effektivt

Tjänsten är uppskattad inom såväl organisationer som butikskedjor där man samarbetar kring budskapen.

För en organisation kan det handla om företagsgemensam information medan man ute i organisationen vill lyfta fram vad som är aktuellt på just den enheten.

För en butikskedja kan det centrala innehållet utgöra kedjans marknadsföringskampanjer, medan man ute i butikerna ges möjlighet att anpassa och komplettera det centrala innehållet med sitt lokala innehåll.

På samma sätt som man kan samarbeta inom en organisation kan man samarbeta mellan organisationer. En kommunikationsbyrå kan exempelvis hjälpa en butikskedja med att utveckla mallar medan det dagliga arbetet med att få ut budskapen på skärmarna kan ske ute i respektive butik.

Molnbaserad tjänst

Tjänsten är molnbaserad vilket innebär att det inte krävs särskilda installationer för att utveckla och hantera innehållet till de digitala skärmarna eller videoväggarna, utan det räcker med en modern webbläsare.

När innehållet skall presenteras på de digitala skärmarna eller på videoväggarna finns olika möjligheter, från fristående mediaspelare till egenutvecklade applikationer som installeras i de digitala skärmarna.

Vår lösning ligger i ett av världens modernaste datacenter som drivs av 100% förnybar vattenkraft. Till datacentret finns redundant kraftförsörjning samt redundant datakommunikationen. Lösningen underhålls och övervakas av våra driftsexperter så att ni inte behöver oroa er.

Säker lösning

All kommunikation som sker med tjänsten sker krypterat för att undvika obehörig åtkomst till sitt innehåll.

Vidare lagrar såväl tjänst som mediaspelare aktivitet, som kan användas för att ha möjligheten att följa upp händelser om så skulle behövas.

Digital Signage Studio